Actueel

Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard: toekomstschets voor regionale ontwikkeling

De noodzaak om als regio nieuwe sectorale opgaven te verbinden aan een integraal toekomstverhaal wordt steeds urgenter. De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden hebben samen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) hun ruimtelijk toekomstperspectief vastgelegd in de ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’. Samen hebben de gemeente en het waterschap HDSR uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling…

De noodzaak om als regio nieuwe sectorale opgaven te verbinden aan een integraal toekomstverhaal wordt steeds urgenter. De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden hebben samen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) hun ruimtelijk toekomstperspectief vastgelegd in de ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’.

Samen hebben de gemeente en het waterschap HDSR uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling en transitie van de kernen en het buitengebied. De  ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’ geeft richting aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen en het unieke polderlandschap (met de typische cope verkaveling). Thema’s die aan de orde komen zijn woningbouw, economische ontwikkeling, duurzame en toekomstbestendige agrarische sector, energietransitie, bereikbaarheid, recreatie en landschap. De gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten helpen de afzonderlijke gemeenten bij het vormgeven aan regionale samenwerking en ontwikkeling van de lokale omgevingsvisies. 

De colleges in de vijf gemeenten hebben de agenda onlangs ter vaststelling aangeboden aan hun gemeenteraden, het bestuur van het HDSR heeft de agenda inmiddels vastgesteld. RUIMTEVOLK heeft de gemeenten, provincie en het waterschap geadviseerd en begeleid bij de totstandkoming van de Regionale Omgevingsagenda.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.