Actueel

Mozaïek Tilburg-Noord wint Panorama Lokaal

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst? Deze vraag stond centraal in de prijsvraag Panorama Lokaal. Het voorstel Mozaïek Tilburg-Noord kwam als winnaar uit de bus voor de locatie Tilburg.

Het plan zet in op het veranderen van de monotone stadswijk in een rijk mozaïek, passend bij de kansen en vragen die elke specifieke locatie heeft. Het omvat een strategie die opgaven, partijen, projecten én gebieden koppelt. De strategie leunt op drie pijlers: woningbouw en openbare ruimte, het sluiten van de energieketen en het leggen van de verbinding tussen boer en bord. Het is een buurtgericht werkplan dat gebruik maakt van een palet aan instrumenten en ingrepen, op het snijvlak van fysieke ingrepen, activiteiten en organiserend vermogen.

De jury: “Mozaïek Tilburg-Noord is gebaseerd op een scherpe en complete analyse. De strategie is consequent uitgewerkt en de jury spreekt van een geloofwaardige en frisse aanpak. De presentatie wekt enthousiasme op vanwege de adaptieve houding. De kracht van de methode ligt in bescheidenheid. Het team zet in op de schaal van de buurt en diversiteit; grote opgaven hoeven niet per definitie met de buurt te worden aangepakt. Die vragen om een eigen samenspel tussen coalitiepartners en belangengroepen en kan worden aangevuld met het thema water.” 

Het voorstel Mozaïek Tilburg-Noord is ontwikkeld in samenwerking met Witteveen+Bos. Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag die woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 wil klaarmaken voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, leefbaarheid, betaalbaarheid en beter gebruik van het omliggende groen. Zeven woonwijken staan centraal: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. De prijsvraag is een initiatief van het College voor Rijksadviseurs.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.