Actueel

Even voorstellen: Judith Hinfelaar

Afgelopen maand is Judith Hinfelaar als stagiair aan de slag gegaan bij RUIMTEVOLK. Judith is masterstudente Spatial Planning aan de Wageningen Universiteit. Ze loopt mee met diverse projecten, met name op het gebied van wonen, wijken en Omgevingswet, en ondersteunt ons bij het werken aan instrumentarium op het gebied van woningbouwversnelling en doorstroming op de woningmarkt.

Judith is met name geïnteresseerd in het co-creëren van onze leefomgeving en het betrekken van lokale partijen in gebiedsontwikkeling. “Mijn interesse in dit onderwerp is terug te zien in mijn scriptie, waarin ik onderzoek doe naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie in waarderingsprocessen bij het herbestemmen van cultureel erfgoed. In dit onderzoek focus ik me op de waarden die een lokale bevolking aan diverse erfgoedbronnen koppelt en onderzoek ik hoe deze waarden meegenomen kunnen worden in de keuze voor een herbestemming.”

“Naast de inzichten die mijn scriptie bieden, verwacht ik tijdens mijn stage bij RUIMTEVOLK veel ervaring op te doen over het meenemen van de lokale kennis en waarden in gebiedsontwikkeling. Tijdens mijn stage hoop ik dan ook mee te kunnen werken aan integrale gebiedsontwikkelingsprocessen, waarin de unieke kwaliteiten van een plek in samenwerking met verschillende partijen vertaald kunnen worden naar passende toekomstperspectieven. Ik kijk erg uit naar deze leerzame periode waarin ik mijn kennis kan toepassen in de praktijk!”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.