Projecten

Woonvisie Aa en Hunze

Het is goed wonen in Aa en Hunze. De gemeente – gelegen in het hart van Drenthe – is rijk aan natuur- en landschapswaarden. Tegelijkertijd is de stad nooit ver weg, door de nabijheid van Assen en Groningen. Een gemeente in het hart van Drenthe waar het niet alleen fijn wonen is in mooie dorpen tussen rijke landschappen, maar die ook voor uiteenlopende opgaven staat die vragen om innovatief en flexibel woonbeleid. Momenteel werkt de Gemeente Aa en Hunze in samenwerking met andere partijen aan de Woonvisie 2020+. RUIMTEVOLK begeleidt de partijen inhoudelijk en procesmatig.

Zoals overal in Nederland spelen in Aa en Hunze diverse ontwikkelingen die de komende jaren hun invloed op het thema ‘wonen’ uitoefenen. Economische en demografische ontwikkelingen, de komst van de Omgevingswet, de verduurzamingsopgave en het koppelen van wonen en zorg vragen veel van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw. De woonbehoeften veranderen en het woonaanbod zal moeten meebewegen met deze behoeften om de (toekomstige) inwoners van Aa en Hunze van een prettige en passende woonomgeving te kunnen blijven voorzien.

Het creëren van zo’n visie vraagt om een integraal proces. Voor de Woonvisie 2020+ werkt de gemeente daarom samen met woningcorporaties, inwoners en andere betrokken partijen op het gebied van wonen. Samen met deze partijen wordt met de Woonvisie een stip op de horizon geplaatst, en wordt nagedacht over acties, rollen en verantwoordelijkheden om gezamenlijk richting deze stip te werken.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.