Projecten

Ontwik­kelperspec­tief transformatie Dieze-West

Dieze-West staat aan de vooravond van diverse transformatieopgaven. Dat biedt kansen. Op initiatief van de woningcorporaties en enkele marktpartijen werkten we samen met diverse partijen, in samenwerking met de gemeente Zwolle, aan een integraal Ontwikkelperspectief Dieze-West: Heerlijk wonen in een moderne stadswijk

Dieze-West is een van de oudste woonwijken van Zwolle. Deze karakteristieke wijk ligt ten noorden van de binnenstad en wordt gekenmerkt door een diversiteit aan woonmilieus, inwoners en voorzieningen. Dit zorgt voor een rijke verzameling van buurten, met ieder een eigen sfeer en verhaal. Onder invloed van verschillende ontwikkelingen staat de wijk voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van woningen en extramuralisering. Tegelijkertijd is er ook de uitdaging om een stedelijker karakter te creëren. Op wijkniveau geven deze opgaven ook kansen. 

Om deze kansen te benutten hebben marktpartijen en woningcorporaties het initiatief genomen voor het ‘Ontwikkelperspectief Dieze-West’. Deze integrale visie op de toekomst van de wijk legt een koppeling tussen de identiteit, positie en kracht van de wijk, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven, demografie en kansrijke ontwikkelingen. Door in werkateliers drie ontwikkelrichtingen te verkennen – de wijk van wonen, wijk van idealen en de wijk van kansen – ontstond een breed gedragen toekomstbeeld, waarin kansen, ontwikkelingen, wensen, belangen en middelen worden verbonden. 

10+1 ontwikkelprincipes voor Dieze-West

Het toekomstverhaal ‘Heerlijk wonen in een moderne stadswijk’ is vertaald in tien +1 concrete ruimtelijke en programmatische ontwikkelprincipes. Met het ontwikkelperspectief gaan de partijen de komende tijd het gesprek aan met inwoners en alle partijen in de wijk.

RUIMTEVOLK heeft de partijen met veel plezier geadviseerd en begeleid bij de totstandkoming van het ontwikkelperspectief.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Jos Kenter

Ontwerper

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.