Projecten

Ontwik­kelperspec­tief transformatie Dieze-West

Dieze-West staat aan de vooravond van diverse transformatieopgaven. Dat biedt kansen. Op initiatief van de woningcorporaties en enkele marktpartijen werken we samen met diverse partijen aan een integraal ‘Ontwikkelperspectief Dieze-West’.

Dieze-West is een van de oudste woonwijken van Zwolle. Deze karakteristieke wijk ligt ten noorden van de binnenstad en wordt gekenmerkt door een diversiteit aan woonmilieus, inwoners en voorzieningen. Dit zorgt voor een rijke verzameling van buurten, met ieder een eigen sfeer en verhaal. Onder invloed van verschillende ontwikkelingen staat de wijk voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van woningen en extramuralisering. Tegelijkertijd is er ook de uitdaging om een stedelijker karakter te creëren. Op wijkniveau geven deze opgaven ook kansen. 

Om deze kansen te benutten hebben marktpartijen en woningcorporaties het initiatief genomen voor het ‘Ontwikkelperspectief Dieze-West’. Deze integrale visie op de toekomst van de wijk legt een koppeling tussen de identiteit, positie en kracht van de wijk, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven, demografie en kansrijke ontwikkelingen. Zo kan een breed gedragen toekomstbeeld worden gecreëerd, waarin kansen, ontwikkelingen, wensen, belangen en middelen worden verbonden. Met het ontwikkelperspectief willen de partijen vervolgens het gesprek aangaan met inwoners en alle partijen in de wijk.

De partijen hebben RUIMTEVOLK de opdracht gegeven hen hierbij te begeleiden en adviseren.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Jos Kenter

Ontwerper

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.