Projecten

Dorpsvisie Waardenburg

Hoe geef je als dorpsgemeenschap samen met de gemeente en andere partners samen vorm aan leefbaarheid, gewenste ontwikkelingen en de realisatie van initiatieven? Om dit handen en voeten te geven werken de inwoners van het Betuwse dorp Waardenburg en de gemeente West Betuwe de komende weken samen aan een dorpsvisie. Deze dorpsvisie voor Waardenburg is de eerste uitwerking van de omgevingsvisie op gebiedsniveau. RUIMTEVOLK is gevraagd de inwoners en gemeente hierin te begeleiden.

Midden in het Rivierenland ligt de gemeente West-Betuwe: 22 dorpen tussen Linge en Waal, met ieder een eigen verhaal en identiteit. Waardenburg is een van die dorpen. Een dorp met een lange geschiedenis, met sterke gemeenschapszin, veel ondernemerschap en dat allemaal op een zakdoek. Tegelijkertijd ligt het dorp aan landelijke water-, auto- en spoorwegen, die in de loop der tijd een steeds groter stempel op de omgeving hebben gedrukt, zoals op dit moment de dijkversterking en de beoogde verbreding van de A2.

Ontwikkelingen op het gebied van wonen, demografie, zorg, duurzaamheid en mobiliteit brengen opgaven en keuzes voor de toekomst met zich mee. Samen met de Waardenburgers wil de gemeente hier een antwoord op geven door een dorpsvisie op te stellen. De dorpsvisie beschrijft hoe Waardenburg in de toekomst een prettige en leefbare plek kan blijven om te wonen en werken en biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen en de opmaat voor een uitvoeringsagenda. RUIMTEVOLK begeleidt de gemeente en inwoners hierbij.    

Meer informatie

Ron Buiting

Adviseur / planoloog

Stuur e-mail 06 18 58 86 96

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.