Actueel

Nieuwe collega: Eline Aardse

Van het toegankelijker maken van een hoofdstraat in de binnenstad van Montfoort naar overbelasting van de natuur door stikstof in de provincie Utrecht. De ruimtelijke opgaven die Eline Aardse als projectleider bij gemeenten en de provincie Utrecht heeft begeleid kennen hun eigen uitdagingen en dynamiek, maar hebben een integrale en gebiedsgerichte aanpak gemeen. Een paar weken geleden is ze begonnen als adviseur en procesmanager bij RUIMTEVOLK.

“Overal zorgen maatschappelijke ontwikkelingen en transities voor veranderingen die wensen, belangen en emoties oproepen. Ik voel me inhoudelijk en sociaal sterk betrokken bij deze opgaven en vooral de mensen waar het uiteindelijk om gaat, in het bijzonder in het landelijk gebied. Omdat ik er ben opgegroeid, in zuidoost Groningen om precies te zijn, maar vooral omdat juist daar een groot aantal ruimtelijke opgaven samenkomt. Die vragen om een integrale benadering en nieuwe gebiedsgerichte strategieën en samenwerkingen.”

“Denk bijvoorbeeld aan de enorme transitie in de landbouw in de komende jaren, als gevolg van een natuurlijk verloop van agrariërs die stoppen met hun bedrijf en de klimaat- en milieuopgaven die de veranderingen nog eens versnellen. Dit betekent nogal wat voor zowel agrariërs zelf als de uitstraling van onze landschappen en de identiteit van een gebied waarmee inwoners zich identificeren.”

“Ik ben heel gemotiveerd om met inwoners, bedrijven en organisaties bij gebiedstransformaties naar oplossingen en handelingsperspectieven te zoeken en hen te adviseren en te begeleiden door middel van data en door ontwerp gevoede gebiedsprocessen. Bij RUIMTEVOLK kan ik in deze processen kennis en waarde inbrengen met een multidisciplinair team van onderzoekers en ervaren ontwerpers.”  

Wij zijn ontzettend blij met de komst van Eline en de kennis en ervaring die ze meebrengt en wensen haar veel succes!

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.