Actueel

Nieuw managementteam RUIMTEVOLK

Anne Seghers, Caroline Bégin, Janneke Rutgers en Sjors de Vries vormen vanaf 1 oktober het nieuwe managementteam van RUIMTEVOLK. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de aansturing en koers van het bureau. De verbreding van het managementteam verstevigt het fundament onder het bureau en bestendigt de langetermijnontwikkeling van de organisatie.

Anne Seghers
Anne Seghers heeft een achtergrond als stedenbouwkundige en is vanaf 2017 werkzaam bij RUIMTEVOLK als ruimtelijk strateeg en onderzoeker. Sinds 2019 stuurt ze binnen het bureau het ontwerpteam aan. Anne is onder andere verantwoordelijk voor innovatie, productontwikkeling en interne projectcoördinatie.

“We zijn alle vier vanaf het begin betrokken geweest bij het vormgeven van het bureau. We delen daarbij dezelfde missie, namelijk om de ruimtelijke transformatie van Nederland duurzaam en inclusief vorm te geven. Gezien de complexe opgaven waar we voor staan, is het cruciaal om aan nieuwe kennis en innovatie te werken: dat is de sleutel tot grensoverstijgende oplossingen die nodig zijn voor toekomstbestendige steden en regio’s. Vanuit deze rol en mijn ontwerpachtergrond ben ik erg gemotiveerd om me in te zetten voor de noodzakelijke vernieuwing van de Nederlandse ruimtelijke praktijk.”

Caroline Bégin
Caroline Bégin is opgeleid als architect en vanaf 2010 werkzaam in de organisatie en vanaf 2017 partner van RUIMTEVOLK. Caroline is eindverantwoordelijk voor de bureauorganisatie, financiën, HRM, aanbestedingen en contractering.

“Ik ben er trots op dat we tijdens de snelle ontwikkeling van het bureau ook altijd stevig hebben geïnvesteerd in de organisatie, werkprocessen en talentontwikkeling. Op die manier hebben we de groei in onze orderportefeuille goed kunnen vormgeven en steeds de kwaliteit kunnen leveren waarvoor we staan. RUIMTEVOLK is nu een gezond en schaalbaar bureau en ik zet me er vol voor om vanuit die basis de komende jaren met het team daarin de volgende stappen te zetten.”

Janneke Rutgers
Janneke Rutgers is als stedenbouwkundige en onderzoeker sinds 2017 werkzaam bij RUIMTEVOLK. Daarnaast heeft ze zich de afgelopen jaren toegelegd op haar promotieonderzoek naar regionale samenwerking. Janneke stuurt binnen het bureau het onderzoeksteam aan en is verantwoordelijk voor analyse, (GIS)datamanagement en onderzoekstechnieken. 

“Als onderzoeker ben ik er van overtuigd dat een goede analyse niet alleen aan de basis staat van een succesvol plan of beleid, maar ook randvoorwaardelijk is bij het vormgeven aan nieuwe en noodzakelijke samenwerkingen tussen partijen. Gedeelde kennis en ‘joint fact finding’ maakt steden en regio’s uiteindelijk slimmer. Als bureau hebben we onszelf de afgelopen jaren toegelegd op het vorm en inhoud geven aan integraliteit door verschillende manieren van (ontwerpend) onderzoek. Wij voelen ons daarbij uitgedaagd om op basis van de groeiende databerg, GIS analyses, kwalitatief onderzoek en co-creatie partijen in gebieden samen grip te laten krijgen op de toekomst. Ik ga met veel enthousiasme aan de slag om met het team onze analyses nog scherper en doortastender te maken en de resultaten op een heldere en laagdrempelige manier te verbeelden.”

Sjors de Vries
Sjors de Vries is planoloog en richtte RUIMTEVOLK op om met behulp van een nieuwe planologie en stedenbouw vorm te geven aan een toekomstbestendige transitie van steden, dorpen en regio’s. In de eerste jaren als platform, later als bureau.

“Als zakelijk directeur sta ik naast de kwaliteit van ons werk en de professionaliteit van onze organisatie ook voor een goede relatie met onze opdrachtgevers, hun partners en inwoners. Het is onderdeel van wat wij noemen onze ‘gewortelde aanpak’, waarbinnen we niet alleen onze eigen expertise inbrengen, maar ook zorgvuldig vormgeven aan de samenwerking tussen gebiedspartijen waarmee we aan de slag zijn.

Die meerdimensionale verbinding tussen opgaven, kansen, kennis en partijen is de complexiteit die we als bureau omarmen en waarvoor we niet weglopen. Dat is ook letterlijk waar RUIMTEVOLK voor staat.

Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe fase en om met ons bureau en management vanuit een intelligente wisselwerking tussen inhoud en proces nieuwe perspectieven te creëren voor de inwoners en ondernemers in de wijken, dorpen, binnensteden en het buitengebied”

Foto’s: Pim Geerts

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.